2% DANE Z PRÍJMOV ZA KALENDÁRNY ROK 2019

Venujte škole Vaše 2% 

dane z príjmov za kalendárny rok 2019

ĎAKUJEME

stiahnuteľné tlačivá:

stiahnite si vyhlásenie o poukázaní 2%

(editovateľné tlačivo)

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

 

 

Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
  • skvalitnenie vybavenia školy

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu,  pozrite si poučenie na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.pdf 

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). 

V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania).  

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

  1. Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri Základnej škole
    Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Hutnícka ul. 052 01 Spišská Nová Ves
    Právna forma: Občianske združenie
    Identifikačné číslo (IČO/SID):  1 7 3 1 9 6 1 7 0 4 3 5

 

ĎAKUJEME

Ak chcete prezerať dokumenty vo formáte PDF musíte mať nainštalovaný prehliadač PDF súborov.

Program si môžete stiahnuť a nainštalovať z oficiálnej stránky produktov Adobe.

https://get.adobe.com/sk/reader/

Anketa

Prispejete Vašimi 2% na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole?

Celkový počet hlasov: 78

Kontakt

Základná škola Hutnícka 16 Spišská Nová Ves 052 01 TELEFÓNNE KONTAKTY:

Sekretariát: 053/3249611
Riaditeľňa: 053/3249612
Zástupca r.: 053/3249614
Zástupkyňa r.: 053/3249613
Ekonómka: 053/3249615
Šk. jedáleň: 053/3249619
skola@zshutnsnv.edu.sk