RADA RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA V ŠK. R. 2019-2020

Pozícia Meno a priezvisko
Predseda Elena Hriblanová
Podpredseda Ing. Ivana Lešková
Tajomník Ing. Dominika Kordovaníková
Pokladník Ing. Alena Zacharová
Výchovná komisia Lenka Kubíková, Ing. Ľubomír Andráš
Revízna komisia Marta Jacková, Mária Nehylová
Športová komisia Judr. Ivana Šimková, Miriam Kováčová, Ing. Ivana Smith
Zdravotná komisia Peter Markovič, Ing. Veronika Slanináková
Kultúrna komisia Mgr. Andrea Labancová, Mgr. Emília Poláková
Stravovacia komisia Mária Jakubcová, Alena Gajdošová

 

Kontakt

Základná škola Hutnícka 16 Spišská Nová Ves 052 01 TELEFÓNNE KONTAKTY:

Sekretariát: 053/3249611
Riaditeľňa: 053/3249612
Zástupca r.: 053/3249614
Zástupkyňa r.: 053/3249613
Ekonómka: 053/3249615
Šk. jedáleň: 053/3249619
skola@zshutnsnv.edu.sk