PREHĽAD AKCIÍ ORGANIZOVANÝCH ŠKOLOU

Školské akcie v školskom roku 2019 - 2020

Príchod chladných a mrazivých dní sa pre mnohých z nás spája aj s prikrmovaním vtáctva. V ŠKD učíme deti milovať a chrániť prírodu.  Jednou z obľúbených a jednoduchých pomocí prírode je prikrmovanie vtáčikov v zime. Každým rokom si v ŠKD pripomíname túto činnosť.  Obnovujeme vtáčie búdky,...
V rámci spolupráce ZŠ na Hutníckej ulici v Spišskej Novej Vsi s Materskou školou na Stolárskej ulici v Spišskej Novej Vsi sa dňa 15. januára 2020 uskutočnilo rodičovské združenie rodičov predškolákov. Odbornú prednášku spojenú s prezentáciou o vývinovej psychológii, požiadavkách na predškolákov v...
„Fašiangy, Turice, Veľká noc príde.“ asi každý pozná túto pieseň. Fašiangový čas je až do popolcovej stredy. Dovtedy sa konajú karnevaly, zábavy, plesy.  Ani na ZŠ – Hutnícka nemohla chýbať veselá zábava. Kto prišiel na Karneval 17.1.2020 o 1400hod. určite neoľutoval.  O dobrú náladu sa...
Na Vianoce sme sa všetci spoločne pripravovali počas adventu. Začali sme zimnou výzdobou tried.  Mikuláša deti privítali zdobenými čižmičkami a po sladkej nádielke nasledovalo zábavné popoludnie. Pokračovali sme výrobou vianočných ozdôb a pozdravov. Deti sa najviac tešili  z vlastnoručne...
V dňoch 12.12 – 19.12.2019 sa žiaci šiesteho ročníka zúčastnili zdokonaľovacieho plaveckého výcviku.  Plavecký výcvik sa konal v mestskej plavárni nášho mesta s cieľom neplavcov naučiť plávať aspoň jedným plaveckým spôsobom a plavcov zdokonaliť v troch plaveckých spôsoboch. Okrem toho sa žiaci...
Vo štvrtok 5.12. 2019 zavítalo k nám divadlo z Prešova.   Žiaci 1. stupňa spolu so žiakmi z autistických tried si pozreli divadielko s názvom Zlaté kura. Veľmi sa im to páčilo možno aj preto, že sa stali mohli stať spoluúčinkujúcimi a priebežne boli zapájaní aj svojimi odpoveďami do...
13. ročník kampane sme zamerali hlavne na informovanosť žiakov o HIV AIDS. Na triednických hodinách sa žiaci oboznámili s najnovšími informáciami o šírení, diagnostikovaní a liečení tohto ochorenia na Slovensku i v zahraničí. Na chodbe školy bola  k danej problematike nainštalovaná nástenka, v...
„Tak na svoju prvácku česť sľubujem...“ -  zaznelo z úst žiakov I.A a I.B triedy zo Základnej školy na Hutníckej ulici v Spišskej Novej Vsi na slávnostnej imatrikulácii v stredu, 4. decembra 2019.  Prijať medzi seba svojich najmenších spolužiakov sa opäť rozhodli „veľkí“ žiaci deviataci,...
November v školskom klube sa niesol v športovom duchu. Kde si klubačikovia zasúťažili. Vianočnú atmosféru sme už priblížili v tvorivých dielňach,kde si vyrábali vianočné ozdôbky.
V mesiaci november 2019 absolvovali žiaci IV. B triedy s nevídaným nadšením a húževnatosťou korčuliarsky kurz.  Vďaka perfektnej organizácii a príťažlivej realizácii sa vytrvalo zdokonaľovali až do posledného dňa, kedy prevzali z rúk trénerov ľadové diplomy. V mene detí, rodičov aj pedagógov...
1 | 2 | 3 >>

Kontakt

Základná škola Hutnícka 16 Spišská Nová Ves 052 01 TELEFÓNNE KONTAKTY:

Sekretariát: 053/3249611
Riaditeľňa: 053/3249612
Zástupca r.: 053/3249614
Zástupkyňa r.: 053/3249613
Ekonómka: 053/3249615
Šk. jedáleň: 053/3249619
skola@zshutnsnv.edu.sk