ZÁUJMOVÉ ÚTVARY V ŠKOLSKOM ROKU 2019-2020


Vážení rodičia,

na základe vášho pretrvávajúceho záujmu o basketbalový krúžok sme opätovne oslovili basketbalové kluby pôsobiace v našom meste (ŠBK SNV a BK AC LB 04 SNV) s ponukou viesť  na našej škole krúžok.

Bohužiaľ sa nám ani v spolupráci so spomínanými klubmi nepodarilo nájsť vedúceho basketbalového krúžku. Žiaci si však môžu po konzultácii s triednym učiteľom vybrať z ponuky školy akýkoľvek iný krúžok vhodný pre 1. stupeň. Zoznam krúžkov nájdete na webovej stránke školy - sekcia záujmové útvary v šk. r. 2019-2020.

V prípade akejkoľvek zmeny týkajúcej sa basketbalového krúžku vás budeme obratom informovať.
 

S pozdravom

vedenie školy

ZÁUJMOVÉ ÚTVARY V ŠK. R. 2019 - 2020

Vyučujúci Názov Ročník Miesto Čas Deň
Babiková Pracovné dielne 6.C B404 11:45 - 13:15 streda
Pešková Zumba pre deti 1.-4. ročník MT 14:00 - 15:00 streda
Dzimková Matematika netradične 9.A B205 14:00 - 15:30 pondelok
Dzimková Matematika netradične 9.B B205 14:00 - 15:30 utorok
Gerčáková Hudobno - dramatický krúžok 5-9 ročník F208 14:00 - 16:00 streda
Gerčáková Slovenčina netradične 9.A B304 14:00 - 15:00 štvrtok
Hnát Vybíjaná 5.-7. ročník VT 14:00 - 15:00 utorok
Hnát Volejbalový 6-8. ročník VT 15:30 - 17:00 utorok
Hronská Čitateľský 1. - 4. ročník  Školská knižnica 13:00 - 15:00 streda
Ivanková Spoznávame hravo 1.C B405 12:00 - 13:30 streda
Jendrálová Čitateľský 1. - 9. ročník školská knižnica 13:00 - 15:00 streda
Jendrálová Výletníček 1. - 4. ročník nepravidelne nepravidelne príroda
Kleinová Slovenčina netradične 9.B A301 14:00  - 15:00 pondelok
Kucurek Stolný tenis 3. - 9. ročník VT 16:30 - 18:00 štvrtok
Korpeľová Chemický 7. - 9. ročník A407 14:00 - 16:00 štvrtok
Rímska Výletníček 1. - 4. ročník nepravidelne nepravidelne príroda
Rusňák Šachový 1. - 9. ročník 13:30 - 15:30 streda A108
Strela Hasičský 1.-9. ročník 16:00  - 17:30 pondelok, utorok, streda VT, šk. ihrisko
Tokarčíková Krúžok Kreativ 5. - 9. ročník 14:30 - 16:00 utorok školská dielňa
Hronská Gymnastický 1. - 4. ročník 13:30 - 15:00 utorok MT

 

Posledná aktualizácia bola vykonaná dňa 21.11.2019.

Anketa

Rád navštevuješ krúžky?

Celkový počet hlasov: 86

Kontakt

Základná škola Hutnícka 16 Spišská Nová Ves 052 01 TELEFÓNNE KONTAKTY:

Sekretariát: 053/3249611
Riaditeľňa: 053/3249612
Zástupca r.: 053/3249614
Zástupkyňa r.: 053/3249613
Ekonómka: 053/3249615
Šk. jedáleň: 053/3249619
skola@zshutnsnv.edu.sk