O NÁS...

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ŠKOLE:

Základná škola sa nachádza na sídlisku Západ v Spišskej Novej Vsi a predstavuje okrajový sídliskový typ školy.

Je to plne organizovaná škola. V jednotlivých ročníkoch sa spravidla vytvárajú podmienky pre 2 triedy s priemerným počtom žiakov 40 v ročníku

ZŠ navštevujú v prevažnej miere žiaci zo sídliska Západ, prípadne iných mestkých častí. Okrem nich škola poskytuje vzdelávanie i pre žiakov z priľahlých obcí.

Popri žiakoch v bežných triedach navštevujú školu aj žiaci začlenení, ktorí sú buď zaradení v špeciálnych triedach pre žiakov s autizmom alebo sú začlenení v bežnej triede ZŠ. Týmto žiakom sa venuje špeciálny pedagóg školy.

Pre žiakov 1.- 4. ročníka poskytuje škola možnosť navštevovať ŠKD (školský klub detí).

ZŠ má vlastnú školskú jedáleň, ktorá poskytuje stravovacie služby.

PROFILÁCIA ŠKOLY:  
 • výučba anglického jazyka už od 1. ročníka 
 • od 5. ročníka rozvíjanie získaných jazykových schopností v 1. cudzom jazyku posilnením časovej dotácie hodín cudzieho jazyka
 • výučba 2. cudzieho jazyka - ruského alebo nemeckého - podľa záujmu žiakov od 7. ročníka
 • rozvoj digitálnej gramotnosti formou záujmových útvarov a povinných predmetov
 • rozvoj kreativity, talentu, záujmu žiakov poskytovaním širokej škály záujmových útvarov
 • činnosť školského klubu detí je zabezpečená v ranných hodinách od 6.30 hod a v popoludňajších hodinách do 16:30 hod.
 • realizácia špecializovanej starostlivosti o deti s autizmom a vzdelávanie detí s autizmom v podmiekach ZŠ
 • vzdelávanie a starostlivosť o integrovaných žiakov v bežnej ZŠ - školský špeciálny pedagóg pre začlenených žiakov
 • individuálna práca s nadanými žiakmi a dosahovanie výborných výsledkov v olympiádach a súťažiach
 • možnosti využívania športového areálu vo voľnočasových aktivitách nielen pre žiakov ale i širšiu verejnosť - tenisový kurt, ľadová plocha, multifunkčné ihrisko

Školu navštevujú žiaci bývajúci na sídlisku Západ. Okrem nich máme žiakov zo Smižian, Spišských Tomášoviec, Iliašoviec, Hrabušíc, Kurimian, Danišoviec, Letanoviec, Chrasti nad Hornádom a z iných častí mesta Spišská Nová Ves.

MATERIÁLNE VYBAVENIE ŠKOLY:
 • klasické triedy, triedy s podporou interaktívnej výučby (interaktívne technológie)
 • odborné učebne: dielne, fyzika, chémia, biológia, hudobná výchova
 • 3 jazykové učebne, kuchynka, 2 učebne výpočtovej techniky, fyzikálne laboratórium, multimediálna učebňa
 • 2 telocvične, posilňovňa, športový areál s atletickou dráhou, basketbalovým, futbalovým, hádzanárskym ihriskom a tenisovým kurtom, multifunkčné ihrisko
 • školská knižnica a čitáreň
 • herňa ŠKD
 

Anketa

Páči sa Vám tento web?

áno (134)
nie (52)

Celkový počet hlasov: 186

Google

RÝCHLA VOĽBA EDUPAGE

Jedálny lístok pre tento týždeň

pozrite si čo bude na obed...

(Upozornenie!!! Jedálny lístok je od 16.9.2019 zverejnený len na edupage stránkach. V aplikáciách edupage je potrebné aby vaše zariadenie bolo online aby došlo k aktualizácii jedálneho lístka. )

 

Školský rok
2020 - 2021
Počet žiakov: 388
Počet tried: 21
Počet oddelení ŠKD: 4
Počet pedagógov: 41
Počet nepedagogických zamestnancov: 15

 

Podľa národnosti
klinkni pre zobrazenie štatistiky
Podľa okresu
klikni pre zobrazenie štatistiky
Najčastejšie mená
klikni pre zobrazenie štatistiky
Vekové zloženie žiakov
klikni pre zobrazenie štatistiky

 

Kontakt

Základná škola Hutnícka 16 Spišská Nová Ves 052 01 TELEFÓNNE KONTAKTY:

Sekretariát: 053/3249611
Riaditeľňa: 053/3249612
Zástupca r.: 053/3249614
Zástupkyňa r.: 053/3249613
Ekonómka: 053/3249615
Šk. jedáleň: 053/3249619
skola@zshutnsnv.edu.sk