Zamestnanci školy

PEDAGÓGOVIA

 

Na škole v šk. roku 2021/2022 vyučuje 41 pedagogických zamestnancov, ktorí predstavujú stabilizovaný, odborne i pedagogicky kvalifikovaný a profesionálny pedagogický zbor. Pri práci so žiakmi im pomáha školský špeciálny pedagóg a sociálny pedagóg.

V ŠKD spravidla pracuje  5 vychovávateliek.

Školský rok 2021 - 2022

1. stupeň     1. - 4. ročník 2. stupeň     5. - 9. ročník
1.A Mgr. Božena Suchá 5.A Mgr. Alena Ludányiová
1.B Mgr. Katarína Oelschlägerová 5.B Mgr. Andrea Valková
2.A Mgr. Ivana Mareková 6.A Mgr. Patrícia Tokarčíková
2.B Mgr. Mária Hronská 6.B Mgr. Jana Gerčáková
3.A Mgr. Jarmila Streberová 7.A Mgr. Erika Berková
3.B Mgr. Dana Malinová 7.B Ing. Miloš Jančura
2.C PaedDr. Daniela Ivanková 8.A Ing. Eva Hovancová
4.A Mgr. Žaneta Jančurová 8.B Mgr. Milan Hnát
4.B Mgr. Iveta Pacholská 8.C Mgr. Zuzana Babíková
    9.A Mgr. Eva Školníčková
    9.B PaedDr. Zuzana Alexievová 
       
Pedagógovia bez triednictva Školský klub ŠKD
Mgr. Vladimíra Jakubcová   Jarmila Derfényiová
Mgr. Erich Korfanta   Mária Jendričáková
Mgr. Miloš Hadbavný   Mária Rímska
PaedDr. Milota Čujová   Marcela Fedorová
    Branislava Labašová
     
Školský špeciálny pedagóg Výchovný poradca
Mgr. Slávka Urbanová Mgr. Erika Berková
Sociálny pedagóg  
Mgr. Patrícia Geciová  
   
Asistent učiteľa
Tamara Krebsová
Mgr. Dominika Pešková
Mgr. Katarína Slebodníková
Lenka Majerčáková Sarňáková
Radka Šmelková

 

NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI ŠKOLY

Pozícia Meno a priezvisko Telefónny kontakt
Sekretárka školy Anna Pramuková 053 32 496 11
Ekonómka školy - 053 32 496 15 
Vedúca školskej jedálne Ing. Martina Jurkovičová 053 32 496 19
Bezpečnostný technik Peter Arnoul  
Informatik a správca siete Mgr. Miloš Hadbavný 053 32 496 20
Školník Ladislav Gálik  
P. upratovačky Magdaléna Kočíková, Verona Kitanová, Ľudmila Sucheňáková, Helena Drahošová, Eva Benčová, Agáta Brajerová

 


ZAMESTNANCI ŠKOLSKEJ KUCHYNE

Pozícia Meno a priezvisko
Vedúca ŠJ Ing. Martina Fabiniová
Hlavná kuchárka Helena Dolná
Kuchárka Eva Straková
Prevádzkový zamestnanec Mária Sedláčková
Prevádzkový zamestnanec Jarmila Pacigová
Prevádzkový zamestnanec Veronika Sabolová

 


posledná aktualizácia - 23.8.2021

RÝCHLA VOĽBA EDUPAGE

Google

 

Anketa

Páči sa vám táto stránka?

áno (32)
nie (15)

Celkový počet hlasov: 47

Kontakt

Základná škola Hutnícka 16 Spišská Nová Ves 052 01 TELEFÓNNE KONTAKTY:

Sekretariát: 053/3249611
Riaditeľňa: 053/3249612
Zástupca r.: 053/3249614
Zástupkyňa r.: 053/3249613
Ekonómka: 053/3249615
Šk. jedáleň: 053/3249619
skola@zshutnsnv.edu.sk