ŠKOLSKÉ DOKUMENTY

V tejto sekcii stránky školy nájdete všetky dôležité dokumenty školy a tlačivá pre rodičov.

Dokumenty školy na stiahnutie:

Vnútorný poriadok školy

NÁZOV DOKUMENTU    
Vnútorný poriadok školy 2021-2022 stiahnuť
 
Laboratórny poriadok pre učebne informatiky stiahnuť

 

Na prezeranie dokumentov je potrebné mať v počítači nainštalovaný program Adobe Reader.


Aktualizované: 3.10.2021

Školský vzdelávací program

NÁZOV DOKUMENTU 
Inovovaný školský vzdelávací program 2020-2021  stiahnuť  

 

Na prezeranie dokumentov je potrebné mať v počítači nainštalovaný program Adobe Reader.


Posledná aktualizácia bola vykonaná dňa 8.10.2020

 

Správy o výchovno vzdelávacej činnosti

NÁZOV DOKUMENTU    
Správa o výchovno vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2019 - 2020 stiahnuť

 

Na prezeranie dokumentov je potrebné mať v počítači nainštalovaný program Adobe Reader.


Posledná aktualizácia bola vykonaná dňa 30.7.2020

 

Tlačivá na stiahnutie

ŽIADOSTI    
Žiadosť o uvoľnenie žiaka z vyučovania, školskej akcie stiahnuť
Priepustka stiahnuť
Žiadosť o prijatie žiaka do ZŠ   stiahnuť  
Žiadosť o oslobodenie  od vyučovania  z predmetu   stiahnuť

 

COVID    
Oznámenie karanténnej PN stiahnuť
Oznámenie karanténnej PN stiahnuť

 

INÉ DOKUMENTY    
Vyhlásenie 2% z dane pre školu kal. r. 2020 stiahnuť
Poučenie na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby stiahnuť
Zápisný lístok stravníka ŠJ 2019-2020, Hutnícka 16, SNV stiahnuť
Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave žiaka (PDF) stiahnuť
Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave žiaka (DOC) stiahnuť
Zdravotný dotazník pre zamestnancov pred návratom do zamestnania (PDF) stiahnuť
Zdravotný dotazník pre zamestnancov pred návratom do zamestnania (DOC) stiahnuť
Informácie o predpokladanom odchode žiaka z ŠKD od 1.6.2020 - návratka (PDF) stiahnuť
Informácie o predpokladanom odchode žiaka z ŠKD od 1.6.2020 - návratka (DOC) stiahnuť


 

Na prezeranie dokumentov PDF je potrebné mať v počítači nainštalovaný program Adobe Reader.


Posledná aktualizácia bola vykonaná dňa 10.11.2020

 
Záznamy: 1 - 4 zo 4

Posledná aktualizácia vykonaná dňa 20.4.2020

 

Google

 

RÝCHLA VOĽBA EDUPAGE

Ak chcete prezerať dokumenty vo formáte PDF musíte mať nainštalovaný prehliadač PDF súborov.

Program si môžete stiahnuť a nainštalovať z oficiálnej stránky produktov Adobe.

https://get.adobe.com/sk/reader/

Kontakt

Základná škola Hutnícka 16 Spišská Nová Ves 052 01 TELEFÓNNE KONTAKTY:

Sekretariát: 053/3249611
Riaditeľňa: 053/3249612
Zástupca r.: 053/3249614
Zástupkyňa r.: 053/3249613
Ekonómka: 053/3249615
Šk. jedáleň: 053/3249619
skola@zshutnsnv.edu.sk