PROJEKTY ŠKOLY

Škola sa aktívne zapája do rôznych projektov. Projekty sú zemarané na vzdelávací proces, na zdravý spôsob života, na enviromentálnu výchovu a rovnako aj na dobročinnosť.  

Autormi projektov je vo väčšine prípadov pedagogicky kolektív a vedenie školy.

Projekty so zameraním na vzdelávací proces:

Projekt ERASMUS+   2017-2018 Naša škola Hutnícka 16, Spišská Nová Ves je v...
  O projekte   Národný projekt "Digitálne učivo na dosah" je spoločným projektom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu...
  V súvislosti so spoluprácou na národnom projekte "Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím...
Dňa 10.2.2014 sa škola zapojila do národného projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva. Škola sa do projektu zapojila...
  Ústav informácií a prognóz školstva na základných a stredných školách realizuje projekt s názvom Moderné vzdelávanie - digitálne...
  Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ / dopytovo - orientovaný projekt.   „Môže sa...
Cieľom projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre uplatnenie sa v globálnej informačnej spoločnosti 3. tisícročia. Projekt sa opiera o...
Tento porojekt pod názvom "Knižnica zábavy a vzdelávania bol vypracovaný" bol vypracovaný p.uč. Mgr. M. Jendrálovou v apríli 2008....
Škola sa zapojila do národného projektu Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách. Projekty  Modernizácia vzdelávacieho procesu...

Dobročinné a dobrovoľnícke projekty:

  Už druhýkrát sa naša škola zapojila do dobrovoľníckeho projektu Naše mesto pod záštitou...
  Naša škola sa rozhodla dňa 2.5.2013 zapojiť do projektu Naše mesto pod záštitou nadácie...
V tomto školskom roku (2012/2013) sme sa zapojili do podpory vzdelávania, ktoré zriadilo občianske...
     Hodina deťom je celoročná verejná finančná zbierka, ktorú organizuje...
Anketa: Urobte dobrý skutok a dajte nám o ňom vedieť! V marci sú vyzývaní žiaci...

Anketa

Ktorý z dobročinných a dobrovoľníckych projektov vás oslovil najviac?

Celkový počet hlasov: 87

Projekty so zameraním na zdravý spôsob života:

  Nadácia pre deti Slovenska je mimovládna nezisková organizácia s celoslovenskou...
V mesiacoch september až november 2011 na našej škole prebiehajú výcvikové aktivity pre učiteľov...
V školskom roku 2010/2011 naša základná škola realizuje projekt podporovaný nadáciou SOCIA -...
V priebehu mesiacov september 2009 – december 2009 sa žiaci našej školy zúčastnia na...
Z Národného programu boja proti drogám vyplývajú pre školu úlohy zamerané na prevenciu...
Do celoštátneho projektu sa škola oficiálne zapojila 1. septembra 1997. Cieľom je propagácia...

Enviromentálne projekty:

Aj tento rok vyzvala spoločnosť Embraco Slovakia s.r.o. základné a materské školy v okrese Spišská...
  Spoločnosť Embraco Slovakia s.r.o. vyzvala už po piaty krát všetky základné školy v meste...
V  školskom roku 2011/ 2012 sa naša škola zapojila do programu ZELENÁ  ...

Kontakt

Základná škola Hutnícka 16 Spišská Nová Ves 052 01 TELEFÓNNE KONTAKTY:

Sekretariát: 053/3249611
Riaditeľňa: 053/3249612
Zástupca r.: 053/3249614
Zástupkyňa r.: 053/3249613
Ekonómka: 053/3249615
Šk. jedáleň: 053/3249619
skola@zshutnsnv.edu.sk