CHÉMIA

 " Chémia ako predmet sprístupňuje žiakom poznatky o zákonitostiach chemických reakcií z oblasti všeobecnej, anorganickej, organickej chémie a biochémie. "

 

Google

 

Kontakt

Základná škola Hutnícka 16 Spišská Nová Ves 052 01 TELEFÓNNE KONTAKTY:

Sekretariát: 053/3249611
Riaditeľňa: 053/3249612
Zástupca r.: 053/3249614
Zástupkyňa r.: 053/3249613
Ekonómka: 053/3249615
Šk. jedáleň: 053/3249619
skola@zshutnsnv.edu.sk