Európsky deň jazykov

Dňa 8.10. 2021 sa v rámci Európskeho dňa jazykov uskutočnilo školské kolo v prezentácii projektov Krajina Európskej únie. Žiaci ukázali výbornú úroveň v  používaní anglického jazyka, predviedli svoje prezentačné schopnosti a kreativitu.

Na prvom mieste sa umiestnili žiaci z 9.B. triedy - Emma Čekeľová, Tatiana Labancová, Laura Volnová, Alexandra Fekete a Simeon Jančík.

Na druhom mieste sa umiestnili žiačky 6.A.triedy – Monika Zavačanová, Liana Sarňáková, Paulína Walterová a Tamara Tejbusová.

Udelené boli aj tri tretie miesta, ktoré získali: žiačky 8.B. - Viktória Rerková, Sára Bendíková, Katarína Krempaská, žiaci 7.B. – Adam Sedlák, Barborka Sitková, Sophia Šimková, Magdaléna Macejová, Dárius Urban, žiaci 7.A. – Kristína Marianiková, Mia Kráľová.

Víťazom srdečne blahoželáme, všetkým súťažiacim ďakujeme za výbornú reprezentáciu svojej triedy a už teraz sa tešíme na Vaše ďalšie prezentácie v cudzom jazyku.

Eva Školníčková

Fotogaléria:

Záznamy: 1 - 2 zo 2

Kontakt

Základná škola Hutnícka 16 Spišská Nová Ves 052 01 TELEFÓNNE KONTAKTY:

Sekretariát: 053/3249611
Riaditeľňa: 053/3249612
Zástupca r.: 053/3249614
Zástupkyňa r.: 053/3249613
Ekonómka: 053/3249615
Šk. jedáleň: 053/3249619
skola@zshutnsnv.edu.sk