Súťaž „V krajine remesiel“

Žiaci našej školy sa zapojili do celoslovenskej remeselnej súťaže „V krajine remesiel“, ktorú organizuje ÚĽUV – Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Bratislave. Je to súťaž pre deti a mládež, ktorej cieľom je podporovať talentované deti a vzbudiť u nich záujem o tradičné ľudové remeslá. 

Žiaci si mohli vybrať z piatich tém, no najviac ich zaujalo maľovanie na sklo a paličkovanie.

Úspešnými čipkárkami sa stali dievčatá z 3.A triedy Liliana Granecová a Dominika Dobrocká, ktoré pracovali pod vedením p. uč. Valkovej a získali 3. miesto.

Ďalšou ocenenou bola Karolína Lačná z tej istej triedy, ktorá pracovala pod vedením p. uč. Jančurovej. Použila techniku maľovania na sklo a svojou prácou získala čestné uznanie. 

Okrem nich sa súťaže zúčastnili aj ďalší štyria žiaci z 3.A: Tomáš Kacvinský, Dominika Bajtošová, Ema Gondová, Marián Vargovčík a jedna žiačka z 8.A triedy Petra Sopková. Aj keď ich práce neboli ocenené, zaslúžia si obdiv a budú prezentované na jesennej výstave a v tlačenom katalógu. 

Všetkým srdečne gratulujeme a želáme veľa úspechov pri ďalšej tvorivej činnosti.

Fotogaléria:

Kontakt

Základná škola Hutnícka 16 Spišská Nová Ves 052 01 TELEFÓNNE KONTAKTY:

Sekretariát: 053/3249611
Riaditeľňa: 053/3249612
Zástupca r.: 053/3249614
Zástupkyňa r.: 053/3249613
Ekonómka: 053/3249615
Šk. jedáleň: 053/3249619
skola@zshutnsnv.edu.sk