Spolupráca s MŠ Stolárska [15.1.2020]

V rámci spolupráce ZŠ na Hutníckej ulici v Spišskej Novej Vsi s Materskou školou na Stolárskej ulici v Spišskej Novej Vsi sa dňa 15. januára 2020 uskutočnilo rodičovské združenie rodičov predškolákov.

Odbornú prednášku spojenú s prezentáciou o vývinovej psychológii, požiadavkách na predškolákov v kognitívnej, sociálno- psychologickej, perceptuálno-motorickej oblasti, rečovom prejave a prejavoch nepripravenosti dieťaťa na školu pripravila pani učiteľka PaedDr. M. Jendrálová v spolupráci so školskou špeciálnou pedagogičkou Mgr. S. Urbanovou.

V druhej časti bola prostredníctvom prezentácie predstavená základná škola so svojou ponukou, vybavením a úspechmi, vrátane školského vzdelávacieho programu a záujmových krúžkoch, ktorú pripravil informatik pán učiteľ Mgr. M. Hadbavný.


                                                                                 PaedDr. M. Jendrálová

Fotogaléria: Spolupráca s MŠ Stolárska [15.1.2020]

Záznamy: 1 - 4 zo 4

Kontakt

Základná škola Hutnícka 16 Spišská Nová Ves 052 01 TELEFÓNNE KONTAKTY:

Sekretariát: 053/3249611
Riaditeľňa: 053/3249612
Zástupca r.: 053/3249614
Zástupkyňa r.: 053/3249613
Ekonómka: 053/3249615
Šk. jedáleň: 053/3249619
skola@zshutnsnv.edu.sk